1. Basisgegevens
2. Mobiliteitsservices
3. Samenvatting
4. Versturen

Basisgegevens

Looptijd in maanden
60
Aanbetaling
-
Aantal kilometers per jaar
-
Restwaarde/slottermijn
-
Aantal schadevrije jaren
-
Privé gebruik Er is geen rekening gehouden met bijtelling, aangezien wij er in deze berekening van uitgaan dat de auto 100% zakelijk wordt gebruikt.
-
Belastingtarief Hier vult u het percentage in dat u aan inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moet betalen over de winst van uw bedrijf. In de berekening van het fiscale voordeel bij de inkomstenbelasting is rekening gehouden met 14% MKB-winstvrijstelling. Er is geen rekening gehouden met heffingskortingen, aangezien deze inkomensafhankelijk zijn. In de berekening van het fiscale voordeel bij de vennootschapsbelastingtarieven is ook rekening gehouden met 26,25% inkomstenbelasting in box 2, het zogenaamde inkomen uit aanmerkelijk belang.
-
Financial Lease maandbedrag Het bedrag dat u maandelijks dient te voldoen aan BMW Financial Services voor de financiering.
-

Extra mobiliteitsservices Het gemiddelde maandbedrag over de gehele looptijd van de door u gekozen extra mobiliteitsdiensten.

Subtotaal per maand excl. btw
-

Fiscale voordelen Deze posten zijn niet te verrekenen met het maandtarief. Het zijn omgerekende maandbedragen van de minder betaalde belasting als gevolg van het opvoeren van aftrekposten.

Aftrekbare rente financiering In het maandbedrag voor de financiering zit een rentedeel en een aflossingsdeel. Het rentedeel is een post die u mag aftrekken van uw winst en betreft een gemiddelde per maand. Door de annuïteit is de rente de eerste maand immers het hoogst en daalt dan maandelijks. Het bedrag dat hier is vermeld is het belastingvoordeel dat u daardoor geniet.
€ -89.87
Fiscaal voordeel afschrijving Omdat met deze financieringsvorm de elektrische BMW op uw balans staat, mag u afschrijven op deze investering. De auto schrijft u af in vijf jaar en u hanteert daarvoor het bedrag dat het verschil is tussen het bedrag van de totale investering en de restwaarde. In dit voorbeeld is gerekend met de slotsom. Het bedrag dat hier is vermeld is het belastingvoordeel dat u daardoor geniet.
-
Fiscaal voordeel autokosten Autokosten zijn ook aftrekbaar van de winst. Alle posten onder de kop Extra Mobiliteitsdiensten zijn autokosten en dus aftrekbaar van de winst. Het bedrag dat hier is vermeld is het belastingvoordeel dat u daardoor geniet.
-
Fiscaal voordeel MIA (27%) Elektrische BMW's komen in aanmerking voor de Milieu Investerings Aftrek (MIA). Hierdoor mag er 13,5% van maximaal € 40.000 extra worden afgeschreven. Het bedrag dat hier is vermeld is het belastingvoordeel dat u daardoor geniet. In 2021 wordt de MIA over maximaal 10 elektrische voertuigen per jaar per belastingplichtige toegekend.
-
Totaal
-
Totaal per maand excl. btw
-